Lista aktualności Lista aktualności

Szkolenie dla Służby Leśnej.

"Praktyczne możliwości wykorzystania badań naukowych na przykładzie doświadczeń w LZD Siemianice" to tytuł dwudniowego szkolenia, w którym wzięli udział pracownicy Służby Leśnej.

W dniach 6-7 października na terenie Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Siemianicach odbyło się szkolenie dla Służby Leśnej z zakresu hodowli lasu. Pracownicy jednostek wchodzących w skład LKP Lasy Rychtalskie odbyli zajęcia terenowe oraz uczestniczyli w ciekawym wykładzie. Prowadzący zajęcia Dr inż. Jan Ceitel oraz Dr inż. Robert Korzeniewicz poruszyli liczne zagadnienia związane z odnowieniami, pielęgnacją upraw a także zabiegami w starszych klasach wieku o różnych składach gatunkowych. Uczestnicy szkolenia mogli także zobaczyć w terenie ciekawe powierzchnie doświadczalne i wymienić się swoimi spostrzeżeniami.