Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Klasa z drewna w Dziadowej Kłodzie

Klasa z drewna w Dziadowej Kłodzie

W dniu 31 października 2023 w Zespole Szkół Podstawowych w Dziadowej Kłodzie odbyła się Gala podsumowująca projekt "Klasa z drewna".

„Klasa z drewna” to trzeci w tym roku program konkursowy organizowany przez Lasy Państwowe, którego celem było propagowanie drewna jako ekologicznego i trwałego surowca, a także zwrócenie uwagi na szczególne znaczenie lasów w naszym środowisku. Zadaniem szkół było przedstawienie oryginalnych projektów, które będą promować leśnictwo, edukację przyrodniczą oraz wykorzystanie drewna w różnych aspektach życia szkoły.

Wśród 106 placówek oświatowych w Polsce, projekt opracowany przez Zespół Szkół Podstawowych w Dziadowej Kłodzie otrzymał akceptację przez komisję konkursową Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych na realizację wielu zaplanowanych działań.

Zdjęcie przedstawia scenę na Gali podsumowującej projekt " Klasa z drewna". Fot. Martyna Kuźniak.

Do końca października w Zespole Szkół Podstawowych w Dziadowej Kłodzie udało się zrealizować wiele inicjatyw takich jak konkursy plastyczne i recytatorskie organizowane na szczeblu szkolnym, gminnym oraz powiatowym, nakręcono "leśny" teledysk i film promujący projekt, zorganizowano szereg wycieczek do okolicznych lasów na terenie Nadleśnictwa Syców i do Arboretum Leśnego im. prof. Stefana Białoboka oraz zainicjowano spotkania z podleśniczym leśnictwa Dziadowa Kłoda - Mateuszem Zajdlerem, który podzielił się z uczniami swoją wiedzą na temat pracy w lesie. Ponadto przed budynkiem szkoły wyrównano część terenu i posadzono ozdobne drzewa i krzewy, aby w najbliższym czasie zamontować tam tablice informacyjne o tematyce przyrodniczo-leśnej, które będą pomocnym narzędziem do prowadzenia zajęć terenowych na terenie szkoły.

Prace konkursowe wykonane przez uczniów podczas projektu "Klasa z drewna". Fot. Martyna Kuźniak

Na oficjalnej Gali pod podsumowującej projekt "Klasa z drewna", zaprezentowano wszystkie prace konkursowe uczniów, biorących udział w konkursach szkolnych, gminnych i powiatowych, realizowanych w ramach projektu, wśród których znalazły się fotografie przyrody, prace malarskie czy własnoręcznie wykonane budki lęgowe dla ptaków. Wyświetlono również film i teledysk nakręcony z udziałem uczniów ZSP w Dziadowej Kłodzie, a na koniec wręczono nagrody konkursowe oraz podziękowania dla Przyjaciół Szkoły.

Zdjęcie przedstawia medale pamiątkowe dla laureatów projektu. Fot. Martyna Kuźniak

Poniżej prezentujemy film podsumowujący realizację projektu "Klasa z drewna" w Zespole Szkół Podstawowych w Dziadowej Kłodzie:

Serdecznie gratulujemy całej Dyrekcji i uczniom za pomysłowość i zaangażowanie w projekt.

ZASŁUŻYLIŚCIE NA WIELKIE BRAWA!