Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Przetrwać zimę

Przetrwać zimę

Mroźne powietrze i śnieg zdominowały styczniową aurę. W jaki sposób zwierzęta radzą sobie w lesie?

Gatunki żyjące w Polsce przystosowały się do panujących u nas zim na różne sposoby. Każde zwierzę począwszy od małych owadów po duże ssaki musi przetrwać ten trudny okres. Większość motyli i chrząszczy zimuje w postaci larw, jaj lub poczwarek ukrytych w ściółce, drewnie lub pod korą drzew. Tylko nieliczne z nich znajdują schronienie w dziuplach czy pośród liści gdzie okres zimy spędzają jako postać dorosła. Płazy i gady zagrzebują się w błocie, stertach liści i gałęzi, lub znajdują miejsce w opuszczonych norach.

Ptaki, w zależności od gatunku, wybierają różne formy przetrwania. Niektóre z nich już jesienią rozpoczęły wędrówki w cieplejsze strony świata. Te, które mają możliwość pobierania pokarmu w postaci nasion, przeczekają zimę na miejscu. Podobnie większość ptaków polujących na zwierzęta mniejsze od siebie lub żywiące się padliną potrafi wytrwać bez opuszczania swojego letniego terytorium. Wśród ssaków aktywne zostają jeleniowate, dziki oraz część drapieżników.

Przyroda rządzi się swoimi prawami. Aktywni pozostają Ci, którzy mają co jeść. Pozostali muszą się udać na drzemkę lub głęboki sen. O szczegółach dotyczących hibernacji i snu zimowego opowiadają poniższe infografiki.

 


fotografia lisa: Sebastian Sęktas
infografiki: Lasy Państwowe