Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Otwarcie Arboretum Leśnego w sezonie 2023

Otwarcie Arboretum Leśnego w sezonie 2023

W tym roku otwarcie Arboretum Leśne przypada w sobotę, 1 kwietnia.

BILETY WSTĘPU można zakupić w kasie, w godzinach 9:00-17:00. Na terenie Arboretum można przebywać do zmierzchu,gdyż możliwe jest wyjście przez furtkę obrotową przy głównej bramie.

Cenu biletów w tym roku, wyglądają następująco:

10,00 zł - Bilet normalny

8,00 zł* - Bilet ulgowy

* Do zakupu biletów ulgowych uprawnieni są emeryci i renciści (po okazaniu dokumentu zaświadczającego), osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i lekkim oraz dzieci w wieku 7-18 lat.

W tym roku wprowadziliśmy również bilety rodzinne:

20,00 zł - Bilet rodzinny 2+1 (2 osoby dorosłe + 1 dziecko w wieku 7-18 lat).

25,00 zł - Bilet rodzinny 2+2 (2 osoby dorosłe + 2 dzieci w wieku 7-18 lat).

30,00 zł - Bilet rodzinny 2+3 (2 osoby dorosłe + 3 dzieci w wieku 7-18 lat)**

**Każdemu następnemu członkowi rodziny w wieku 7-18 lat przysługuje bilet ulgowy.

 

Do WSTĘPU BEZPŁATNEGO uprawnieni są:

- Dzieci w wieku do 7 lat,
- Dzieci i młodzież w ramach zorganizowanych grup szkolnych,
- Nauczyciele opiekunowie grup szkolnych (na 10 uczestników jeden opiekun),
- Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz z opiekunem,
- Przewodnicy PTTK.

 

Ważne uwagi:

  • Ze względu na niezależne od nas, pojawiające się problemy techniczne związane z terminalem płatniczym, warto mieć ze sobą gotówkę.
  • Zgodnie z regulaminem obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt oraz rozpalania ognisk i grilli.

Tablica informacyjna

SPRZEDAŻ ROŚLIN w Punkcie Sprzedaży Roślin w sezonie 2023:

Zakupić rośliny będzie można od 1 kwietnia, w dniach poniedziałek - sobota w godz.: 9:00 - 17:00.
 
W związku z nowelizacją ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni (dalej „ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę”) - Dz. U. 2018 poz. 305., z ujednoliconymi zmianami t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 936, 1891., SPRZEDAŻ ROŚLIN W NIEDZIELĘ NIE JEST MOŻLIWA
 
Ważne uwagi:
  • W przypadku problemów z połączeniem terminala jedyną formą płatności jest gotówka!
  • Otrzymanie faktury VAT na podstawie paragonu wymaga wcześniejszego poinformowania sprzedawcy i podania numeru NIP w momencie wypisywania paragonu!