Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

ZAKUP GRUNTÓW POD ZALESIENIA

ZAKUP GRUNTÓW POD ZALESIENIA

Nadleśnictwo Syców odkupi grunty leśne opisane w ewidencji jako "Ls" lub grunty przeznaczone do zalesienia.

Dodatkowe kryteria, jakie powinny spełniać oferowane do sprzedaży działki to m.in:


- bezpośrednia przyległość do gruntów pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Syców,
- uregulowany stan prawny,
- brak obciążeń na rzecz osób trzecich oraz brak sporów granicznych.


Osobą udzielającą szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie jest Pani Hanna Tajak, tel: +48 62 782 60 68,
e-mail: hanna.tajak@poznan.lasy.gov.pl

W 2020 roku osiągneliśmy pierwszy z celów "Krajowego Programu Zwiększania Lesistości", który zakładał zwiększenie powierzchni lasów do 30%. Zakup gruntów pod nowe lasy ma na celu realizację kolejnego celu. W 2050 roku lasy mają stanowić 33% powierzchni kraju.