Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Leśna szkoła z klimatem

Leśna szkoła z klimatem

II Edycja Terenowej Edukacyjnej Gry Przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Działoszy.

W dniu 9 maja 2023 r., odbyła się gra terenowa, organizowana przez Dyrekcję i Nauczycieli SP w Działoszy pod patronatem Lasów Państwowych Nadleśnictwa Syców, w której brały udział 3-osobowe zespoły złożone z uczniów, reprezentujących 6 szkół z terenu Miasta i Gminy Syców:

Zdjęcie przedstawia uczestników gry terenowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy gry terenowej musieli wykazać się szeroką wiedzą o tematyce leśnej, przyrodniczej i ekologicznej, ale również zaprezenotwać swoje umiejętności sportowe (strzelanie z łuku) i umiejętności korzystania z map i kompasów. Zadania z zakresu wiedzy przyrodniczej dotyczyły m.in. rozpoznawania gatunków drzew liściastych, rozpoznawania gatunków drzew po korze, rozpoznawania gatunków ptaków czy określenie przybliżonego wieku drzewa, przy pomocy instrukcji obliczania wieku z tabeli.

Zdjęcie przedstawia uczestników gry terenowej. Fot. Martyna Kuźniak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie rozpoczęło się od zabawy integracyjnej po której leśniczy Nadleśnictwa Syców - Grzegorz Tajak przeprowadził krótki wykład o funkcjach lasu i ich znaczeniu dla człowieka, a w ramach podsumowania pan Mariusz Muskala przybliżył uczniom temat wulkanów Dolnego Śląska.

Zdjęcie przedstawia uczestników gry terenowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po podliczeniu punktów, otrzymanych przez każdą ze szkół, wyłoniono zwycięzców, których nagrodzono nagrodami, zasponsorowanych przez Nadleśnictwo Syców:

  • I miejsce SP nr 1
  • II miejsce SP w Działoszy
  • III miejsce SP nr 3

Organizacja gry terenowej była na najwyższym poziomie, a zapał uczestników zachęca do zorganizowania kolejnej edycji "Leśnej Szkoły z Klimatem".

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i do zobaczenia za rok!