Lista aktualności Lista aktualności

Posiedzenie Rady Naukowej Arboretum w Stradomi

19 maja odbyło się ważne spotkanie połączone z otwarciem nowych obiektów edukacyjnych w Arboretum.

Posiedzenie Rady Naukowej rozpoczęło się od podsumowania działalności w latach 2015-2016. Kierownik Arboretum - Leśniczy Stanisław Sęktas omówił najważniejsze wykonane projekty dotyczące działalności promocyjnej i edukacyjnej a także sukcesy związane z produkcją materiału rozmnożeniowego i wprowadzania do środowiska gatunków chronionych. W kolejnych punktach spotkania poruszono wiele kwestii dotyczących cennych obiektów bazy nasiennej Arboretum. Omówiono także projekty planowanych inwestycji, m.in.budowy izby edukacyjnej - obiektu, który niebawem wzbogaci zaplecze turystyczne jednostki. Uwieńczeniem spotkania było posadzenie przez Zastępcę Dyrektora Regionalnego RDLP w Poznaniu, Pana Henryka Piskonowicza, pamiątkowego klonu polnego.

Po zakończeniu obrad dokonano otwarcia nowej ścieżki edukacyjnej  - "Rośliny inwazyjne". Projekt został zrealizowany przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Wzdłuż 400 metrowej ścieżki ustawiono 50 kolorowych tablic, które w ciekawy sposób pokazują jakim zagrożeniem dla rodzimej fauny i flory może być wprowadzanie do środowiska obcych, niepoznanych gatunków roślin.