Lista aktualności Lista aktualności

Krzysztof Penderecki - wspomnienie z Arboretum Leśnego

Po długiej i ciężkiej chorobie odszedł od nas Krzysztof Penderecki. Jeden z najwybitniejszych współczesnych muzyków i kompozytorów.

Choć całe życie podporządkował swojej największej pasji – muzyce, to warto wspomnieć także o jego zamiłowaniu do ogrodów. Pradziadek artysty był nadleśniczym i budował lasy w dobrach hrabiego Raczyńskiego koło Dębicy, zaś jego dziadek Robert Berger odziedziczył po nim zainteresowanie dendrologią i przekazał wnukowi, którego marzeniem stało się założenie ogrodu.

Od czasu gdy zamieszkał w wyremontowanym przez siebie dworku w Lusławicach przywoził z podróży drzewa i krzewy z całego świata. Sadził je i pielęgnował. Jak sam wspominał, był uważnym i zamiłowanym ogrodnikiem. W ten sposób odtworzył dawny zespół parkowy.

Odwiedziny kompozytora jesienią 1995 roku.

Wiele drzew i krzewów w tym parku pochodzi z Arboretum Leśnego przy Nadleśnictwie Syców. Krzysztof Penderecki odwiedzał Arboretum kilkukrotnie. Po raz pierwszy w 1995 roku kiedy to posadził tutaj pamiątkowego dęba. Zawsze pozostawał w dobrych relacjach z sycowskimi leśnikami. Zaskakiwał swoją wiedzą. Potrafił rozpoznawać setki gatunków i odmian roślin operując łaciną.

Wizyta Prof. Pendereckiego w 2000 roku.

Dziś do Lusławic pielgrzymują dendrolodzy i znawcy drzew z różnych części świata. Są oni pod ogromnym wrażeniem zebranych tam kolekcji. W 2005 roku wydany został album „Lusławickie ogrody” z malowniczymi fotografiami parku. Doskonale oddaje on drugie oblicze kompozytora jako świetnego znawcę przyrody oraz zakochanego w drzewach miłośnika natury.

Dąb posadzony osobiście przez artystę w Arboretum Leśnym.

Tablica pamiątkowa.