Lista aktualności Lista aktualności

Posiedzenie Rady Naukowej

Członkowie rady oraz goście zebrali się 4 października 2018 roku w Arboretum Leśnym.

Obecni byli: Piotr Grygier (Przewodniczący Rady Naukowej), dr Tomasz Bojarczuk (Sekretarz Rady Naukowej), prof. dr hab. Maciej Giertych, Czesław Kozioł, prof. dr hab. Andrzej Lewandowski, dr Narcyz Piórecki, Aleksander Marek Skorupa, Waldemar Szychowiak. W posiedzeniu uczestniczyli również Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu Tomasz Markiewicz, Grzegorz Stachowiak, Nadleśniczy Józef Szymański, Zastępca Nadleśniczego Marcin Dubicki oraz kierownik Arboretum Stanisław Sęktas.

Podczas spotkania omówiono działalność Arboretum w roku 2017 oraz dyskutowano o planach na najbliższą przyszłość w tym realizacji w Arboretum „Pięcioletniego programu zachowania leśnych zasobów genetycznych roślin chronionych i zagrożonych występujących na terenie Puszczy Białowieskiej na lata 2018 – 2022”.

Członkowie Rady wizytowali także plac budowy izby administracyjno-edukacyjnej oraz część produkcyjną Arboretum.