Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Międzynarodowe Targi Turystyki i Czasu Wolnego

Międzynarodowe Targi Turystyki i Czasu Wolnego

Podczas 15 edycji zaprezentowaliśmy Arboretum Leśne w Nadleśnictwie Syców.

Na zaproszenie Miasta i Gminy Syców, w dniach 22-24 marca, mieliśmy okazję uczestniczyć na Międzynarodowych Targach Turystyki i Czasu Wolnego na Tarczyński Arena we Wrocławiu. Nasza oferta spędzania wolnego czasu na terenach leśnych i ogrodu botanicznego, mogła dotrzeć do mieszkańców nie tylko Dolnego Śląśka, ale i całej Polski.

Logo MTTiCW

Na stoisku swoje atrakcje prezentowały zaprzyjaźnione instytucje takie jak, Centrum Kultury w Sycowie i Muzeum Regionalne w Sycowie, Sycowski Klub Górski "Czekan", Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa i Miejski Ośrodek Sportu i Turystyki z zaproszeniem nad Zalew Stradomia położony nieopodal Arboretum Leśnego im. prof. S. Białoboka.

Zdjęcie prezentuje stoisko Gminy Syców na Targach.

Zachęcamy do obejrzenia 3-minutowego felietonu podsumowującego to wydarzenie.

Leśne Kompleksy Promocyjne wrotami turystycznymi polskich lasów.  

Dużym zainteresowaniem cieszyła się mapa Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Rychtalskie", która swoim zasięgiem obejmuje tereny administracyjne należące do Miasta i Gminy Syców.

Zdjęcie przedstawia foldery Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Rychtalskie. Fot. Martyna Kuźniak

Termin „leśny kompleks promocyjny” pojawił się po raz pierwszy w 1994 roku w odniesieniu do działań ochronnych i gospodarczych w nadleśnictwach na obszarze Puszczy Białowieskiej. Obecnie w Polsce jest powołanych 25 leśnych kompleksów promocyjnych, a ich łączna powierzchnia wynosi ok. 1 275 tys. ha.

Idea jaka przyświeca powstaniu LKP to wydzielenie obszarów funkcjonalnych o znaczeniu ekologicznym, edukacyjnym i społecznym. Wśród zadań, które nałożono na LKP, są m.in.:

  • wszechstronne rozpoznanie stanu biocenoz leśnych,
  • ekologizacja gospodarowania,
  • wielkoobszarowa ochrona zasobów przyrody,
  • edukacja leśna społeczeństwa, 
  • rozwój zaplecza turystycznego i kreowanie turystyki.

Ta ostatnia funkcja jest najsilniej praktykowana przez społeczeństwo i ma zastosowanie w życiu codziennym. Międzynarodowe Targi Turystyki i Czasu Wolnego pokazały, że jest bardzo duże zapotrzebowanie na atrakcje krajoznawcze i różnorodne formy spędzenia czasu, również na terenach leśnych. 

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Rychtalskie", został utworzony 1 lipca 1996 roku. Celem jego działania jest promocja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, ochrona zasobów przyrody w lasach, edukacja leśna społeczeństwa i prowadzenie prac badawczych i doświadczalnych dla potrzeb gospodarki leśnej. Nazwa LKP „Lasy Rychtalskie”, została przyjęta dzięki ekotypowi sosny  rychtalskiej. Charakterystyczną cechą tej odmiany jest zdolność do dużej plastyczności tj. przystosowywania się do nie zawsze idealnych warunków bytowania bez utraty jej naturalnych cech.