Lista aktualności Lista aktualności

OKRESOWY ZAKAZ WSTĘPU DO LASU

W związku ze znacznym uszkodzeniem drzewostanów na skutek silnych wiatrów w
dniach 09.07.2021 oraz 28.07.2021 wprowadza się na terenie Leśnictw: Czermin,
Drołtowice, Komorów i Widawa okresowy zakaz wstępu do lasu od dnia 30 lipca
2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 r.

Szczegóły wraz z mapami terenu objętego zakazem znajdują się w załącznikach.