Wydawca treści Wydawca treści

Informacja o zmianie stawki VAT dla drewna opałowego

Z dniem 1 lipca 2020 (termin przesunięty przez przepisy tarczy antykryzysowej z 1 kwietnia 2020) wchodzą w życie nowe przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie tzw. „nowej matrycy stawek” uchwalone ustawą z dnia 9.08.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1751). Ustawa ta wprowadza zmiany w zakresie stosowania nowych stawek VAT wynikających z załączników do tej ustawy.

Wobec powyższego od dnia 01 lipca 2020 roku sprzedaż drewna opałowego opodatkowana będzie 23% stawką VAT.


ZMIANY CEN DETALICZNYCH

Decyzja nr 13/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Syców z dnia 15.07.2020 roku w sprawie zmiany w Decyzji nr 12/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Syców z dnia 30.06.2020 roku w sprawie cen sprzedaży detaliczej drewna oraz "Regulaminu funkcjonowania procedury sprzedaży drewna na podstawie cennika sprzedaży detalicznej". 

Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki.

Materiały do pobrania


ZMIANY CEN DETALICZNYCH

Decyzja nr 12/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Syców z dnia 30.06.2020 roku. Traci moc Decyzja nr 4/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Syców z dnia 27.01.2020 roku w sprawie cen sprzedaży detalicznej drewna oraz ,,Regulaminu funkcjonowania procedury sprzedaży drewna na podstawie cennika sprzedaży detalicznej’’ oraz  Decyzja nr 8/2020 z dnia 03.04.2020r. w sprawie zmiany decyzji nr 4/2020. 

Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki.

Materiały do pobrania


Zmiany cen detalicznych

Decyzja nr 8/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Syców z dnia 03.04.2020 roku zmieniająca  Decyzję nr 4/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Syców z dnia 27.01.2020 roku w sprawie cen sprzedaży detalicznej drewna oraz ,,Regulaminu funkcjonowania procedury sprzedaży drewna na podstawie cennika sprzedaży detalicznej’’.

Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki.

Materiały do pobrania


Zasady sprzedaży drewna

Nowe zasady sprzedaży drewna określa Decyzja nr 4/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Syców z dnia 27.01.2020 roku w sprawie cen sprzedaży detalicznej drewna oraz ,,Regulamin funkcjonowania procedury sprzedaży drewna na podstawie cennika sprzedaży detalicznej’’.

Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki.

Materiały do pobrania


Cennik gatunków biocenotycznych dla jednostek Lasów Państwowych

W poniższym załączniku znajduje się cennik na sadzonki produkowane w Arboretum Leśnym na potrzeby zwiększania różnorodności biologicznej z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.

Materiały do pobrania