Wydawca treści Wydawca treści

Zamówienia publiczne

Informacje o prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego są zamieszczane tymczasowo (do czasu uruchomienia przez poszczególne jednostki PGL LP nowych serwisów BIP w systemie GOV.PL/BIP) na stronach webowych jednostek organizacyjnych PGL LP w Portalu Korporacyjnym Lasów Państwowych (https://www.lasy.gov.pl).