Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Na terenie Nadleśnictwa Syców ustanowiono 3 użytki ekologiczne o łącznej powierzchni 44,48 ha.

W skład użytku ekologicznego "Storczyk" położonego na terenie Arboretum i Leśnictwa Komorów wchodzą łąki, pastwiska i rowy o łącznej powierzchni 9, 65 ha. Celem ochrony jest zachowanie licznych stanowisk storczyka szerokolistnego (Dactylorhiza majalis) i storczyka krwistego (Orchis incarnata).

Dactylorhiza majalis. Fot. Archiwum Arboretum Leśnego w Stradomi.

Użytek ekologiczny "Bagno w Dziadowej Kłodzie" tworzy torfowisko przejściowe o powierzchni 2,36 ha, położone na terenie Leśnictwa Dziadów Most. Celem ochrony jest zachowanie wykształconego w płytkim zagłębieniu, w dorzeczu rzeki Widawy, torfowiska ombrogenicznego, z chronionymi gatunkami roślin i zwierząt.

Bagno w Dziadowej Kłodzie z lotu ptaka. Fot. Archiwum Arboretum Leśnego w Stradomi

W skład użytku ekologicznego "Łąki w Dziadowej Kłodzie" wchodzą nieużytki o powierzchni 32,47 ha, położone na terenie Leśnictwa Dziadowa Kłoda. Celem ochrony jest zachowanie cennych przyrodniczo łąk. Przez użytek przepływa rzeka Czarna Widawa. Przyległy do niej teren łąk, w okresach wysokiego poziomu wody w rzece jest terenem zalewowym. Tutejsze łąki i rozlewiska są miejscem gniazdowania wielu gatunków ptaków.

Łąki w Dziadowej Kłodzie. Fot. M. Zapart