Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty

Fot. Karol Wróbel

Na terenie Nadleśnictwa Syców znajdują się dwa leśne rezerwaty przyrody:

Rezerwat Gola - położony na terenie Leśnictwa Bukowina (obręb Międzybórz), został powołany na mocy Zarządzenia Nr 31 Ministra Leśnictwa z dnia 15 lutego 1954 r. Rezerwat o powierzchni 12,05 ha został utworzony w celu zachowania fragmentu lasu mieszanego z udziałem jodły występującej tu na granicy swego zasięgu. Na terenie rezerwatu panuje typ siedliskowy las mieszany wyżynny świeży, drugim jest bór mieszany świeży. Występują tu dwa siedliska- kwaśna dąbrowa oraz wyżynny, jodłowy bór mieszany, są to siedliska zaliczone do siedlisk wymagających ochrony w ramach sieci obszarów Natura 2000. W 2013 roku na terenie rezerwatu utworzono obszar Natura 2000 „Bór Jodłowy w Goli” PLH20107 o powierzchni 11,93 ha.

Rezerwat Studnica - położony na terenie Leśnictwa Sadogóra (obręb Rychtal) został powołany na mocy Zarządzenia Nr 167 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14 września 1962 r. Celem ochrony rezerwatu o powierzchni 5,78 ha jest zachowanie fragmentu lasu mieszanego o charakterze naturalnym z udziałem świerka. Na terenie rezerwatu panuje typ siedliskowy las mieszany świeży, drugim jest las świeży. Występują tu dwa siedliska- kwaśna dąbrowa ( kod 9190 ) oraz grąd środkowoeuropejski ( kod 9170 ).