Wydawca treści Wydawca treści

Przywracamy mokradła

Renaturyzacja mokradeł to kolejny projekt pomagający magazynować wodę w lasach.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowa renaturyzacja mokradeł oraz odtwarzanie naturalnych wilgotnych siedlisk przyrodniczych na terenach ochronnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu przez zwiększenie retencyjności wodnej oraz spowalnianie odpływu wód”.

Fot. Robert Malecki

Zadanie jest współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu Środowisko naturalne i ekosystemy.

W ramach powyższej umowy Nadleśnictwo Syców będzie realizowało 6 zadań:

Zadanie 1

Retencja  korytowa w oddziałach 124, 125 w Leśnictwie Bukowina, Nadleśnictwo Syców (w ramach którego planuje się budowę 6 progów piętrzących oraz oczyszczanie rowu na długości około 1000 mb.).

Zadanie 2

Renaturyzacja mokradeł w Leśnictwie Bałdowice, Nadleśnictwo Syców (w ramach którego planuje się budowę progu piętrzącego/zastawki oraz odmulenie i czyszczenie rowu na długości około 200 mb.).

Zadanie 3

Retencja korytowa w oddziałach 23, 28, 42, 43 w Leśnictwie Międzybórz, Nadleśnictwo Syców (w ramach którego planuje się budowę 5 progów piętrzących oraz odmulanie i oczyszczanie rowów na długości około 500 mb.).

Zadanie 4

Retencja korytowa w oddziałach 28, 29, 30, 31, 44 w Leśnictwie Międzybórz, Nadleśnictwo Syców (w ramach którego planuje się budowę 5 progów piętrzących oraz odmulanie i oczyszczanie rowów na długości około 1000 mb.).

Zadanie 5

Renaturyzacja mokradła w Leśnictwie Dobra, Nadleśnictwo Syców ( w ramach którego planuje się budowę progu piętrzącego/zastawki i odmulanie i oczyszczanie rowu na długości około 100 mb).

Zadanie 6

Renaturyzacja mokradła i retencja korytowa w oddziałach 132, 143 w Leśnictwie Bukowina (w ramach którego planuje się budowę zastawki piętrzącej przy istniejącym przepuście i budowę 4 progów piętrzących oraz odmulenie i oczyszczenie rowu na długości około 500 mb.).

 

Planowany koszt realizacji ok 540 tys. zł.

Pozom dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego to 85% kosztów kwalifikowanych.

W grudniu 2021roku Nadleśnictwo Syców podpisało umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.

Termin realizacji zadań to koniec 2023 roku.