Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Drewno jest najwspanialszym surowcem, jakim obdarza nas natura. Dzięki unikatowym właściwościom używane jest na szeroką skalę w rozmaitych gałęziach przemysłu. Jest to jednocześnie najbardziej ekologiczny z dostępnych człowiekowi budulców. Nie ma drugiego materiału tak trwałego a jednocześnie w pełni biodegradowalnego. Dzięki gospodarce leśnej prowadzonej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju jest to również surowiec w pełni odnawialny.

Stos drewna. Fot. M. Zapart

Nie bez powodu więc największe znaczenie w gałęzi leśnictwa jaką jest użytkowanie lasu odgrywa pozyskanie drewna. Trwałe i zrównoważone zagospodarowanie lasu jako zarządzanie i użytkowanie zasobów leśnych prowadzi się według planu urządzenia lasu. Dla potrzeb użytkowania lasu przyjęto podział drzewostanów na gospodarstwa. Na podstawie dominujących funkcji pełnionych przez lasy w Nadleśnictwie Syców wyróżniono następujące z nich:

 

-gospodarstwa specjalne (S), które obejmuje m.in drzewostany w granicach rezerwatów, wyłączone drzewostany nasienne, oraz strefy objęte zakazem pozyskiwania drewna - 1324,78 ha

-gospodarstwa wielofunkcyjnych lasów ochronnych (O), obejmujące obszary uznanych lasów ochronnych z wiodącą funkcją ochronną; drzewostany glebochronne, wodochronne, której realizacja nie wymaga ograniczenia lub zaniechania funkcji produkcyjnych - 2122,15 ha

-gospodarstwa wielofunkcyjnych lasów gospodarczych (G), obejmujące pozostałe obszary z wiodącą funkcją produkcyjną - 17 348,72 ha 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Konkurs "Bezpieczna droga do szkoły"

Konkurs "Bezpieczna droga do szkoły"

Redakcja „Gazety Wrocławskiej” wraz z partnerami, którym jest m.in. Nadleśnictwo Syców zaprasza wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie.

Zadanie konkursowe polega na samodzielnym przygotowaniu przez uczestników plakatu „Bezpieczna droga do szkoły”. Technika pracy – dowolna.

W konkursie mogą brać udział dzieci w dwóch grupach wiekowych: od 7 do 9 lat i od 10 do 14 lat. Ważna informacja jest taka, że dzieci do konkursu zgłaszać mogą wyłącznie jego ustawowi przedstawiciele. 

Termin na zgłoszenia: od 25 listopada (start o godz. 12.00) do 16 grudnia (koniec o godz. 23.59).

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU

Po wszystkie szczegółowe informacje zapraszamy na stronę internetową Gazety Wrocławskiej.

Zachęcamy do udziału!