Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Drewno jest najwspanialszym surowcem, jakim obdarza nas natura. Dzięki unikatowym właściwościom używane jest na szeroką skalę w rozmaitych gałęziach przemysłu. Jest to jednocześnie najbardziej ekologiczny z dostępnych człowiekowi budulców. Nie ma drugiego materiału tak trwałego a jednocześnie w pełni biodegradowalnego. Dzięki gospodarce leśnej prowadzonej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju jest to również surowiec w pełni odnawialny.

Stos drewna. Fot. M. Zapart

Nie bez powodu więc największe znaczenie w gałęzi leśnictwa jaką jest użytkowanie lasu odgrywa pozyskanie drewna. Trwałe i zrównoważone zagospodarowanie lasu jako zarządzanie i użytkowanie zasobów leśnych prowadzi się według planu urządzenia lasu. Dla potrzeb użytkowania lasu przyjęto podział drzewostanów na gospodarstwa. Na podstawie dominujących funkcji pełnionych przez lasy w Nadleśnictwie Syców wyróżniono następujące z nich:

 

-gospodarstwa specjalne (S), które obejmuje m.in drzewostany w granicach rezerwatów, wyłączone drzewostany nasienne, oraz strefy objęte zakazem pozyskiwania drewna - 1507,26 ha

-gospodarstwa wielofunkcyjnych lasów ochronnych (O), obejmujące obszary uznanych lasów ochronnych z wiodącą funkcją ochronną; drzewostany glebochronne, wodochronne, której realizacja nie wymaga ograniczenia lub zaniechania funkcji produkcyjnych - 1942,14 ha

-gospodarstwa wielofunkcyjnych lasów gospodarczych (G), obejmujące pozostałe obszary z wiodącą funkcją produkcyjną - 17 289,10 ha 

 

Stan zasobów drzewnych na powierzchni leśnej zalesionej przewidywany na koniec bieżącego okresu gospodarczego, po uwzględnieniu planów wyniesie 6 032 920 m3 brutto. Spodziewany przyrost miąższości grubizny w okresie obowiązywania planu urządzenia lasu wynosi ponad 1 500 000 mln m3 grubizny brutto. Oznacza to, że po zakończeniu bieżącego okresu gospodarczego zwiększą się zasoby drzewne na powierzchni leśnej Nadleśnictwa Syców. Stosunek planowego pozyskania drewna do spodziewanego przyrostu wynosi około 79%. Przeciętnie rocznie na hektar powierzchni lasu przyrasta 7,27 m3 drewna. Zasobność drzewostanów wynosi około 290 m3 grubizny na hektar.