Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Jedną z najstarszych form ochrony wartości przyrodniczych są pomniki przyrody. Są to pojedyncze okazy przyrody ożywionej lub nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, kulturowej, naukowej, historycznej i krajobrazowej. Na terenie Nadleśnictwa Syców zlokalizowanych jest 11 pomników przyrody ożywionej. Pomniki przyrody nieożywionej reprezentują 2 głazy narzutowe. Nadleśnictwo jest w trakcie procesu uznawania kolejnych drzew pomnikowych. 

 

Pomnikowy dąb przy siedzibie Leśnictwa Bałdowice. Fot. M.Zapart