Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Jedną z najstarszych form ochrony wartości przyrodniczych są pomniki przyrody. Są to pojedyncze okazy przyrody ożywionej lub nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, kulturowej, naukowej, historycznej i krajobrazowej. Na terenie Nadleśnictwa Syców zlokalizowane są 4 pomniki przyrody ożywionej. Są to pojedyncze dęby szypułkowe oraz 1 grupa drzew. Pomnik przyrody nieożywionej reprezentuje 1 głaz narzutowy (granit).

 

Pomnikowy dąb przy siedzibie Leśnictwa Bałdowice. Fot. M.Zapart