Wydawca treści Wydawca treści

Zasady sprzedaży

Zasady sprzedaży drewna określane są zarządzeniem dyrektora generalnego Lasów Państwowych.


 

W ramach sprzedaży detalicznej leśnicy starają się zaspokoić szybko rosnący popyt ze strony osób wykorzystujących drewno do celów grzewczych. Wbrew pozorom są to nie tylko mieszkańcy wsi, choć przeważają wśród odbiorców. Wzrost zapotrzebowania na drewno opałowe to też skutek powstawania na przedmieściach dużych aglomeracji nowych osiedli, gdzie domy często standardowo wyposażane są w instalacje kominkowe.

Drewno opałowe jest nie tylko najbardziej ekologicznym źródłem ciepła, lecz także jest atrakcyjniejsze pod względem relacji ceny do wydajności energetycznej niż węgiel, olej, gaz czy energia elektryczna

W ostatnich latach Lasy Państwowe zwiększyły sprzedaż drewna opałowego o jedną trzecią – do ponad 4 mln m sześc. rocznie. Drewno opałowe jest nie tylko najbardziej ekologicznym źródłem ciepła, lecz także jest atrakcyjniejsze pod względem relacji ceny do wydajności energetycznej niż węgiel, olej, gaz czy energia elektryczna. Niektórzy klienci wybierają drewno już przygotowane i pocięte, inni własnoręcznie je pozyskują, po uzgodnieniu i spełnieniu określonych warunków bezpieczeństwa oraz uiszczeniu opłaty; dotyczy to głównie tzw. gałęziówki. Taki surowiec jest bardzo tani, dlatego z tej możliwości korzysta wiele osób na terenach wiejskich.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

ZAKUP GRUNTÓW POD ZALESIENIA

ZAKUP GRUNTÓW POD ZALESIENIA

Nadleśnictwo Syców odkupi grunty leśne opisane w ewidencji jako "Ls" lub grunty przeznaczone do zalesienia.

Dodatkowe kryteria, jakie powinny spełniać oferowane do sprzedaży działki to m.in:


- bezpośrednia przyległość do gruntów pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Syców,
- uregulowany stan prawny,
- brak obciążeń na rzecz osób trzecich oraz brak sporów granicznych.


Osobą udzielającą szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie jest Pani Hanna Tajak, tel: +48 62 782 60 68,
e-mail: hanna.tajak@poznan.lasy.gov.pl

W 2020 roku osiągneliśmy pierwszy z celów "Krajowego Programu Zwiększania Lesistości", który zakładał zwiększenie powierzchni lasów do 30%. Zakup gruntów pod nowe lasy ma na celu realizację kolejnego celu. W 2050 roku lasy mają stanowić 33% powierzchni kraju.