Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Zanocuj w lesie

Zanocuj w lesie

Obszar „Zanocuj w lesie” w Nadleśnictwie Syców

 

Nadleśnictwo Syców wyznaczyło specjalne obszary leśne o powierzchni ponad 1500 hektarów, gdzie każdy spragniony bezpośredniego kontaktu z naturą będzie mógł legalnie zanocować na poniższych zasadach.

 

Lokalizacja widoczna jest również na mapie oraz z poziomu aplikacji Mbdl (android) lub iPhone, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

 

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

  1. regulaminem korzystania z obszaru (załącznik poniżej);
  2. informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska i czy te są zaopatrywane w drewno i na jakich zasadach można z niego korzystać (miejsce wyznaczone przez nadleśnictwo do rozpalania ogniska znajduje się w oddziale 193 leśnictwa Drołtowice, rekomendujemy przyniesienie drewna ze sobą;
  3. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/, przed wyjściem do lasu sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem;
  4. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu http://www.czaswlas.pl/bezpieczenstwo-w-turystyce
  5. informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze (na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu);
  6. czasowymi wyłączeniami/zmianami przebiegu szlaków (czy obszar „Zanocuj w lesie” w Nadleśnictwie Syców zostaje czasowo zamknięty, termin obowiązywania, lokalizacja na mapie);
  7. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin (na obszar na którym odbywa się polowanie obowiązuje zakaz wstępu, wyznaczony obszar pokrywa się z obrębem Koła Łowieckie nr 37 „Cyranka” w Twardogórze (leśnictwo Bukowina) oraz Koła Łowieckiego „Jeleń” Wrocław (leśnictwo Drołtowice);
  8. informacjami w jaki sposób postępować w przypadku spotkania wilków, które mają swoją ostoję na terenie obszaru objętego programem.

Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza (załącznik poniżej) oraz przesłanie go na adres mateusz.zapart@poznan.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: Mateusz Zapart, mateusz.zapart@poznan.lasy.gov.pl , tel. 530351127

Kontakt do leśniczych: leśnictwo Drołtowice - 666 858 338, leśnictwo Bukowina - 600 890 785

Nadleśnictwo Syców przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

Nadleśnictwo Syców należy do jednego z 46, które w roku 2019 przystąpiły do pilotażu obszarów przeznaczonych do uprawiania bushcraftu i surwiwalu. W 2021 r. staliśmy się miejscem kolejnego badania pilotażowego jakim jest dopuszczenie gotowania na kuchenkach gazowych.