Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

X JUBILEUSZOWY ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA DENDROLOGICZNEGO

X JUBILEUSZOWY ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA DENDROLOGICZNEGO

W DNIACH 26-28.05.2022 R., NA TERENIE DOLNEGO ŚLĄSKA ODBYŁ SIĘ X ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA DENDROLOGICZNEGO, ORGANIZOWANY PRZEZ ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI PTD.

Celem Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego jest zrzeszanie osób zainteresowanych szeroko rozumianą dendrologią, pogłębianie oraz upowszechnianie wiedzy na temat biologii, ekologii i uprawy roślin drzewiastych, a także inicjowanie i prowadzenie zespołowych badań naukowych w tej dziedzinie (źródło: https://www.ptd.pl/).

Nadleśnictwo Syców, jako jeden z partnerów spotkania, miało przyjemność gościć uczestników zjazdu, dnia 27.05 w Arboretum Leśnym im. prof. S. Białoboka.

W budynku administracyjno-edukacyjnym, odbyła się sesja referatowa pt.: "Rola Arboretum Leśnego im. prof. Stefana Białoboka w Nadleśnictwie Syców w zachowaniu bioróżnorodności w Lasach Państwowych", którą zainaugurował Nadleśniczy Nadleśnictwa Syców - Józef Szymański, a poprowadził leśniczy Arboretum Leśnego Jarosław Sęktas.

Omówione zostały najważniejsze aspekty pracy i działalności Arboretum Leśnego, do których przede wszystkim należy gromadzenie, utrzymanie i rozwój zasobów genowych drzew doborowych z całej Polski, zakładanie, prowadzenie i uprawa plantacji nasiennych i plantacyjnych upraw nasiennych gatunków drzew leśnych, ochrona prawnie chronionych, ginących i zagrożonych gatunków roślin oraz produkcja materiału szkółkarskiego drzew i krzewów biocenotycznych i ozdobnych na potrzeby własne, Lasów Państwowych jak i odbiorców indywidualnych.

Następnie uczestnicy udali się na terenową prezentację dorobku Arboretum Leśnego, zwiedzając część produkcyjną naszego obiektu oraz zgromadzone kolekcje w części udostępnionej turystycznie.

Na upamiętnienie spotkania, przedstawiciele PTD, w osobach Pana Przemysława Bąbelewskiego (prezes OD PTD) oraz Pani Hanny Grzeszczak-Nowak (sekretarz OD PTD) posadzili drzewo - lipę europejską w odmianie 'Wratislaviensis'.