Wydawca treści Wydawca treści

Restytucja jarzębu brekinii

Poniższe załączniki zawierają dokumenty do wypełnienia przez nadleśnictwa chcące wprowadzić na swoim terenie gatunek chroniony - jarząb brekinia.

Prawidłowo wypełniony i podpisany druk wniosku oraz deklarację należy przesłać w formie elektronicznej na adres sekretariatu Nadleśnictwa Syców  -  sycow@poznan.lasy.gov.pl