Lista aktualności Lista aktualności

XI Olimpiada Wiedzy o Lesie

W dniu 11 grudnia 2018 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Sycowie odbył się finał XI edycji olimpiady.

Konkurs, tak jak w poprzednich latach został zorganizowany przez Nadleśnictwo Syców.  Odbywał się w trzech etapach, które trwały od kwietnia do grudnia. Etap szkolny i gminny przeprowadzony był w formie testów wyboru. Etap ostatni polegał na ustnej odpowiedzi na wylosowany zestaw trzech pytań. Tematyka skupiała się wokół lasu, jego budowy, funkcji, ochrony runa leśnego i żyjących w nim zwierząt.

Etap szkolny objął 642 uczniów z 24 szkół podstawowych i gimnazjów z terenu działania Nadleśnictwa Syców. Do finału zakwalifikowało się 12 uczniów szkół  podstawowych i 10  z ponadpodstawowych. Wszyscy finaliści otrzymali nagrody oraz dyplomy pamiątkowe z rąk Pana Nadleśniczego mgr inż. Józefa Szymańskiego.

 

W kategorii szkół podstawowych na podium stanęli:

1. Aleksandra Snopek - Szkoła Podstawowa w Perzowie

    Dominika Pawelczyk - Szkoła Podstawowa w Dziadowej Kłodzie

3. Gabriela Szura - Szkoła Podstawowa nr 1 w Sycowie

 

W kategorii gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyli:

1. Bartosz Bugaryn - Gimnazjum w Międzyborzu

2. Marta Matyszczak - Liceum Ogólnokształcące w Sycowe

3. Weronika Rosiek - Liceum Ogólnokształcące w Sycowie