Lista aktualności Lista aktualności

VII Finał Olimpiady Wiedzy o Lesie

Finał olimpiady tym razem w Dziadowej Kłodzie

W dniu 9 grudnia 2016 r. w Szkole Podstawowej w Dziadowej Kłodzie odbył się finał VII edycji Olimpiady Wiedzy o Lesie organizowany przez Nadleśnictwo Syców. Konkurs odbywał się w trzech etapach które trwały od kwietnia do grudnia. Etap szkolny i gminny przeprowadzony był w formie testów wyboru, etap ostatni polegał na ustnej odpowiedzi na wylosowany zestaw trzech pytań. Tematyka pytań dotyczyła lasu, jego budowy, funkcji, ochrony runa leśnego i zwierząt w nim przebywających. Etap szkolny objął 431 uczniów z 24 szkół podstawowych i gimnazjów z terenu działania Nadleśnictwa Syców. Do finału zakwalifikowało się 12 osób z szkół podstawowych z Dziadowej Kłody - 3 osoby, SP nr 1 w Sycowie - 2 osoby,SP nr 2 w Sycowie - 2 osoby, Drołtowic, Perzowa, Działoszy, Miłowic i Kobylej Górze (po jednej osobie).Ponadto 10 osób z Gimnazjum , z Dziadowej Kłody- 2 osoby, Kobylej Góry - 3 osoby oraz z Sycowa - 3 osoby i Międzybórza - 2 osoby. Wszyscy finaliści otrzymali nagrody oraz dyplomy pamiątkowe z rąk Pana Nadleśniczego mgr inż. Józefa Szymańskiego.