Lista aktualności Lista aktualności

Szkolenie dla pracowników Zakładów Usług Leśnych

Ponad 100 osób wzięło udział w szkoleniu BHP, które odbyło się w dniach 14-15 lutego.

Spotkanie wynikło ze wspólnej inicjatywy Nadleśnictwa i ZUL.  Poprowadził je inżynier nadzoru – Pan Szymon Lis. Głównym celem szkolenia było przypomnienie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac z zakresu gospodarki leśnej. Najczęściej spotykane nieprawidłowości dotyczą niesprawnego sprzętu tj. złego stanu technicznego pilarek; zużytych, źle dobranych klinów czy braku kratownic od strony kabiny ciągnika. Dużą uwagę zwrócono na technikę pozyskiwania drewna. Niedopuszczalne jest bowiem stosowanie nieprawidłowych technik ścinki , brak zachowania odpowiednich stref bezpieczeństwa czy niezapewnienia minimum dwuosobowego składu przy wykonywaniu prac.

Po krótkiej przerwie głos zabrał leśniczy leśnictwa Międzybórz – Pan Marek Woźniak, który poprowadził część szkolenia dotyczącą pierwszej pomocy. Największe zainteresowanie wśród słuchaczy wywołał temat resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz tamowania krwotoków. Nie zabrakło również miejsca na panel dyskusyjny, w którym każdy mógł rozwiać swoje wątpliwości co do obowiązujących przepisów i procedur.

Specyfika pracy w lesie naraża pracowników na wiele niebezpieczeństw. Nie bez powodu zawód drwala-pilarza jest uważany za jeden z najniebezpieczniejszych na świecie. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w 2017 roku wypadkom przy pracy w sektorze leśnictwa uległo 439 osób z czego 11 to przypadki śmiertelne. Do zdarzeń dochodzi najczęściej na skutek uderzenia pniem lub gałęzią podczas prowadzenia ścinki. Rutyna i utrwalane przez lata złe nawyki sprawiają, że nawet doświadczeni pilarze ulegają wypadkom. Szczególną uwagę należy jednak skierować w stronę niedoświadczonych pracowników o krótkim stażu pracy. To ta grupa najczęściej ulega urazom.

Mamy nadzieję, że podobne szkolenia będą odbywać się cyklicznie, a dzięki temu zmniejszy się liczba niebezpiecznych dla zdrowia i życia zdarzeń. Praca w lesie może stać się bezpieczniejsza.