Lista aktualności Lista aktualności

Realizacja wspólna projektu "Ścieżka edukacyjna .."

Już po raz kolejny Nadleśnictwo Syców współfinansuje projekt razem z WFOŚi GW we Wrocławiu

Nadleśnictwo Syców zrealizowało zadanie pt: „Ścieżka edukacyjna - ROŚLINY INWAZYJNE OBCEGO POCHODZENIA" w Arboretum Leśnym im. Prof. Stefana Białoboka w Nadleśnictwie Syców, przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Wartość ogólna przedsięwzięcia to 49000,00 zł netto.

Wielkość dofinansowania ze środków WIOŚ Wrocław wyniosła 44100,00 zł, w formie pieniężnej. „Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu" - źródło finansowania 422.

Adres mailowy partnera :

www.wfosigw.wroclaw.pl