Lista aktualności Lista aktualności

Powstanie Wielkopolskie

W setną rocznicę rozpoczęcia walk o wyzwolenie ziemi wielkopolskiej spod zaboru pruskiego przywołujemy pamięć o powstańcach - leśnikach.

Powstanie Wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 roku. Rygorystyczne i antypolskie prawo wprowadzone w przekształconym w Provinz Posen Wielkim Księstwie Poznańskim odciskało swe piętno także na polskich leśnikach. Polityka, której celem było wynarodowienie narodu polskiego, blokowała Polakom dostęp do pracy w administacji leśnej. To tylko jeden z wielu powodów, dla których tak wielu leśników przyłączało się do walk, brało w nich czynny udział oraz ginęło za Ojczyznę.

Z okazji setnej rocznicy wybuchu powstania, na wszystkich leśniczówkach położonych na terenie Wielkopolski, zostały wywieszone flagi z wizerunkiem powstańczego orła. Będą one powiewać ku pamięci powstańców aż do 16 lutego. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu wydała również specjalny komiks przedstawiający powstańczy epizod - historię Bagatelki - leśnej twierdzy polskości. Zachęcamy do jego przeczytania i przeniesienia się choć na chwilę w tamte czasy.