Lista aktualności Lista aktualności

Posiedzenie Rady Naukowej

W dniu 08.06.2021 odbyło się coroczne posiedzenie Rady Naukowej Arboretum Leśnego.

W spotkaniu wzięli udział: Przewodniczący Rady - Pan Piotr Grygier, prof. dr hab. Tomasz Nowak, prof. dr hab. Władysław Barzdajn, prof. dr hab. Maciej Giertych, prof. dr hab. Andrzej Lewandowski, dr inż. Jan Matras, dr hab. Narcyz Piórecki, Pan Krzysztof Rostek, Pan Aleksander Marek Skorupa,  Pan Jacek Szaj, Pan Waldemar Szychowiak, dr inż. Ireneusz Niemiec, dr  Zygmunt Dajdok, Pan Michał Magnuszewski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Syców - Pan Józef Szymański oraz Leśniczy Arboretum Leśnego - Pan Jarosław Sęktas.

Zaproszeni członkowie Rady spotkali się w Sali edukacyjnej na terenie Arboretum aby omówić ostatni rok działalności jednostki oraz ustalić zadania i cele na najbliższy okres.  Leśniczy Jarosław Sęktas omówił najważniejsze wykonane projekty dotyczące działalności promocyjnej i edukacyjnej a także sukcesy związane z produkcją materiału rozmnożeniowego i wprowadzania do środowiska gatunków chronionych. Spotkanie  było także okazją do przypomnienia historii Arboretum, które niedawno obchodziło 25-lecie swojej działalności.

Rada Naukowa jest organem doradczym i opiniodawczym Nadleśniczego w kwestiach merytorycznych związanych ze statutową działalnością Arboretum Leśnego.