Lista aktualności Lista aktualności

Podsumowanie kontroli kompleksowej

23 czerwca odbyła się narada podsumowująca kontrolę kompleksową w Nadleśnictwie Syców

W sali edukacyjnej znajdującej się na terenie Arboretum Leśnego zebrali się przedstawiciele dyrekcji wraz z dyrektorem Janem Banackim, inspektorzy, kadra kierownicza Nadleśnictwa oraz zaproszeni goście. Podsumowano wszystkie gałęzie funkcjonowania jednostki co skutkowało wysoką punktacją i ostatecznie bardzo dobrym wynikiem. Zgodnie z tradycją na zakończenie narady jej uczestnicy symbolicznie posadzili pamiątkowe drzewa.

Kontrole kompleksowe polegają na badaniu całokształtu działania jednostki na koniec obowiązywania planu urządzenia lasu i obejmują wszystkie jej płaszczyzny funkcjonowania.