Lista aktualności Lista aktualności

Oznaki wiosny

Na jednym ze zdjęć - oznaka wiosny w pełnej krasie –Śnieżyczka przebiśnieg, na terenie leśnictwa Wioska. W połowie XX wieku śnieżyczka przebiśnieg uznawana była za jeden z "najbardziej zagrożonych wyniszczeniem gatunków roślin w Polsce. Ponieważ nie było wówczas w ofercie rynkowej pędzonych i importowanych kwiatów ozdobnych w okresie zimowym, przebiśniegi były przedmiotem intensywnego pozyskania z lasów i – jako zwiastuny wiosny – chętnie nabywane. Eksploatacja stanowisk naturalnych doprowadziła do zniszczenia wielu z nich, w szczególności zniszczone zostały stanowiska w okolicach osad ludzkich. Problemem w ochronie zasobów tego gatunku jest też wykopywanie cebulek ze stanowisk naturalnych oraz niszczenie stanowisk podczas zabiegów gospodarczych w lasach oraz zmniejszenie areału lasów liściastych. By ograniczyć proces niszczenia zasobów tego gatunku, został on wymieniony na liście roślin objętych ochroną gatunkową w Polsce z 1946 i później konsekwentnie był ujmowany w kolejnych aktach prawnych ustalających gatunki poddane ochronie ścisłej. W roku 2014 został objęty ochroną częściową. Współczesne polskie Czerwone Księgi i Czerwone Listy roślin zagrożonych nie wymieniają jednak tego gatunku jako zagrożonego. Przebiśniegi wymieniane są jednak jako bliskie zagrożenia w regionalnej czerwonej księdze Dolnego Śląska.

Zaraz obok stanowiska śnieżyczki rośnie osika zabarwiona na kolor czerwony. To wpływ podsiąkania wody i związków żelaza w niej zawartych. Właściwym kolorem kory dla tego już kwitnącego tego gatunku jest kolor szary.

Również w pobliżu spotkać można oznakę żerowania bobra. Nic wyjątkowego by w tym nie było gdyby nie fakt że podgryziony został dąb – gatunek posiadający drewno twarde. Bobry preferują osiki, topole, wierzby i olchy . Fakt ten świadczy o dużym przegęszczeniu tego gatunku.