Lista aktualności Lista aktualności

Olimpiada Wiedzy o Lesie

Szanowni Państwo! W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich, Nadleśnictwo Syców przekłada datę realizacji I etapu Olimpiady Wiedzy o Lesie na jesień. O dokładnym terminie zostaną Państwo poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem. Życzymy dużo zdrowia!

 

Nadleśnictwo Syców zaprasza wszystkie placówki oświatowe, znajdujące się na terenie nadleśnictwa, do uczestnictwa w planowanej w 2020 roku XII edycji Olimpiady Wiedzy o Lesie.

 

Nadleśnictwo Syców zaprasza wszystkie placówki oświatowe, znajdujące się na terenie nadleśnictwa, do uczestnictwa w planowanej w 2020 roku XII edycji Olimpiady Wiedzy o Lesie. Zainteresowane akcesem szkoły proszone są o wysłanie do 15 marca br. zgłoszenia do Nadleśnictwa na adres: sycow@poznan.lasy.gov.pl. Poniżej znajduje się zaktualizowany Regulamin Olimpiady Wiedzy o Lesie. 

 

REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O LESIE

 

 

  1. Informacje wstępne

 

Organizatorem Olimpiady wiedzy o lesie jest Nadleśnictwo Syców. Odbiorcami są  uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VIII) i ponadpodstawowych. Olimpiada składa się z trzech etapów (etap szkolny, etap gminny oraz finał) i jest przeprowadzana przez Nadleśnictwo Syców przy pomocy nauczycieli ze szkół, biorących udział w tym przedsięwzięciu.

 

  1. Cele Olimpiady Wiedzy o Lesie

 

- Rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowań otaczającą przyrodą.

- Zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę lasu we współczesnym świecie.

- Podniesienie poziomu edukacji przyrodniczo-leśnej społeczeństwa.

- Kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej.

 

  1. Warunki uczestnictwa i harmonogram Olimpiady

 

- Każda ze szkół, zainteresowana wzięciem udziału w Olimpiadzie, zgłasza do 15 marca br. pocztą elektroniczną na adres sycow@poznan.lasy.gov.pl swój akces uczestnictwa (w temacie wiadomości należy wpisać „Zgłoszenie udziału w Olimpiadzie wiedzy o lesie”).

- Zainteresowane szkoły otrzymają do 10 kwietnia br. zestawy pytań eliminacyjnych z prośbą o przeprowadzenie eliminacji szkolnych i dostarczenie wypełnionych testów do Nadleśnictwa Syców w terminie do 30 kwietnia br.

-  Po etapie szkolnym, w maju/czerwcu, odbędzie się etap gminny, do którego zakwalifikują się maksymalnie cztery osoby z każdej placówki (po dwie osoby z klas IV-VI i VII-VIII  szkoły podstawowej oraz z klas I-II i III-IV szkół ponadpodstawowych). Finał Olimpiady zorganizowany zostanie we wrześniu. Informacja o dokładnych terminach zostanie podana w późniejszym terminie.

- Do finału zakwalifikują się osoby, które w etapie szkolnym i gminnym, zgromadzą największą ilość punktów, jednak nie niższą niż 80 % poprawnych odpowiedzi.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.