Lista aktualności Lista aktualności

Zakaz wstępu do lasu

#zostanwdomu

ZAKAZ WSTĘPU DO LASU

Po rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na podstawie art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i w związku z § 17 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zostaje wprowadzony okresowy zakaz wstępu do lasu - do 19 kwietnia br. Włącznie.

LAS POCZEKA, DBAJ O ZDROWIE

https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/