Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - przetarg na grunty rolne

Nadleśnictwo syców publikuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 18.03.2020r.  dotyczącego przetargu nieograniczonego, pisemnego na wydzierżawienie gruntów rolnych przeznaczonych wyłącznie na cele rolnicze, położonych na terenie Nadleśnictwa Syców.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych plikach. 

Zwraca się szczególną uwagę, iż termin składania ofert pozostaje niezmieniony ( do 02.04.2020r. do godziny 9:30). Decyduje data i godzina wpływu do Nadleśnictwa.