Lista aktualności Lista aktualności

Narada

W dniu 23.05.br na terenie arboretum przeprowadzono coroczną naradę z przedstawicielami Komend Powiatowych Policji i Straży Pożarnej. Tematami wiodącymi na spotkaniu były referaty dotyczące szkód leśnych przedstawione przez Komendanta Posterunku Straży Leśnej w Nadleśnictwie Syców Pana Jana Lorenca. Kolejne wystąpienie przeprowadziła Specjalistka ds. Ochrony Lasu i Ochrony Przeciwpożarowej Pani Renata Pająk. Sprawozdania obejmowały swym zakresem 2015 rok. W przypadku szkodnictwa leśnego zauważa się wyraźny spadek we wszystkich statystykach co jest pozytywną przesłanką , natomiast zanotowane rekordowe 16 pożarów w roku ubiegłym było efektem bardzo wysokich średnich temperatur. Współpracę pomiędzy pracownikami Służb Leśnych, przedstawicielami Policji oraz Straży Pożarnej można określić w Nadleśnictwie Syców jako bardzo zadawalającą.