Lista aktualności Lista aktualności

Mała retencja w lasach

Wieloletni problem suszy w Polsce znany jest nie od dziś, a każdy z nas dostrzega go na swój sposób.

Rolnicy widzą suche pola,  hydrolodzy mówią o niskich poziomach w rzekach, a  właścicieli ogródków i trawników dotyka coraz częściej zakaz podlewania. W procesie adaptacji do zmian klimatu i ich skutków istotne jest to, w jaki sposób gospodarujemy zasobami wodnymi.

Znaczenie problemu suszy jest  bardzo dobrze znane leśnikom. Dlatego od lat realizowany jest program małej retencji, w którym swój czynny udział ma również Nadleśnictwo Syców.

Lasy jako niezwykle ważny element naturalnego obiegu i magazynowania wody zatrzymują ją w czasie deszczu, by następnie powoli uwalniać ją w okresie suszy. W dużym uproszczeniu las działa jak ogromna gąbka, pochłaniając wodę, która następnie nie tylko  odparowuje do atmosfery, ale zasila też wody gruntowe i głębinowe, a także trafia do strumieni, rzek i zbiorników wodnych.

Mała retencja to właśnie zatrzymywanie lub spowalnianie spływu wód w obrębie małych zlewni, przy jednoczesnym zachowaniu i wspieraniu rozwoju krajobrazu naturalnego.

Nadleśnictwo Syców w ramach programu pt.: „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych” współfinansowanego z Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 zrealizowało:

 

  • 9 zbiorników                             - retencja       51 080 m3
  • 5 progów                                  - retencja           188 m3
  • 4 zastawki                                - retencja           872 m3
  • 1 przepust z piętrzeniem      - retencja           195 m3
  • 1 mnich                                    - retencja         3758 m3

 W wyniku podjętych działań łączna objętość retencjonowanej wody w ramach wyżej wymienionego projektu  zwiększyła się o 56.093 m3.

W minionym dziesięcioleciu 2010-2019, w Nadleśnictwie Syców w ramach utrzymania sieci urządzeń melioracyjnych wykonywano odmulanie rowów melioracji szczegółowej, wykaszano skarpy rowów z porostów miękkich i twardych, czyszczono, odmulano i wymieniano uszkodzone przepusty, a także konserwowano urządzenia wybudowane w ramach programu pt.: „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych” współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

W ramach wyszczególnionych powyżej prac w latach 2010-2019 wymieniono 59 przepustów oraz dokonano konserwacji prawie 10 km rowów.

W roku 2016 Nadleśnictwo Syców przystąpiło do projektu „Kompleksowa adaptacja lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych" współfinansowanego z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W ramach projektu w roku 2021 zostanie wybudowanych 5 zbiorników retencyjnych o objętości retencjonowania wody 10 038 m3.