Lista aktualności Lista aktualności

Konsultacje społeczne w sprawie wniosku o derogację na użycie środka ochrony roślin

dotyczy środka Dimilin 480 SC przeciw szkodnikom pierwotnym drzewostanów sosnowych

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu w latach 2017 - 2018 planuje użycie Dimilinu 480 SC do zwalczania pierwotnych szkodników sosny takich jak : barczatka sosnówka, brudnica mniszka i borecznik sosnowiec, z tego względu występuje do FSC o derogację na ten środek i rozpoczyna w tej sprawie konsultacje społeczne.

 

Pismo szczegółowe Dyrektora tut.rdLP w załączeniu.