Lista aktualności Lista aktualności

Informacja o przyznanej dotacji

INFORMACJA O PRZYZNANEJ DOTACJI Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

 

Nadleśnictwo Syców informuje, iż w dniu 28 listopada 2019 r. podpisało umowę dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu na dofinansowanie zadania:

Wyposażenie Sali w sprzęt audiowizualny i pomoce dydaktyczne.

Wartość ogólna przedsięwzięcia wynosi 26.671,50 zł, w tym koszt kwalifikowany 26.671,50 zł.

Dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu została przyznana w kwocie 24.004,35 zł.

Odnośnik do strony funduszu: www.wfosigw.wroclaw.pl