Lista aktualności Lista aktualności

Dzień Bioróżnorodności

22 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej. Hasło tegorocznych obchodów to 25 lat działań na rzecz różnorodności biologicznej. To właśnie w tym roku mija 25 rocznica wejścia w życie Konwencji o Różnorodności Biologicznej

Międzynarodowym Dzień Różnorodności Biologicznej został ustanowiony w 1994 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w celu podniesienia wiedzy i uświadomienia wagi różnorodności biologicznej. Początkowo święto było obchodzone 29 grudnia, później ze względów organizacyjnych datę przesunięto na 22 maja – rocznicę konferencji w Nairobi.

Sama różnorodność biologiczna jest to zróżnicowanie ekosystemowe, genetyczne i gatunkowe wszystkich organizmów żywych występujących na ziemi.

Dla leśników bioróżnorodność jest bardzo istotna, co wyraża się w prowadzeniu zrównoważonej gospodarki leśnej.

Powierzchni lasów stale przybywa (z 21 do ok. 30 procent w porównaniu ze stanem od zakończenia II wojny światowej).  Zmienia się także skład gatunkowy tam, gdzie umożliwiają to warunki siedliskowe, zwiększa się udział gatunków liściastych.

W całym kraju leśnicy dbają, aby powierzone nam pod opiekę lasy rosły i rozwijały się, zachowując wszelkie elementy złożoności i różnorodności biologicznej. Już na etapie planowania odnowienia wykonuje się szereg działań jak pozostawianie  kęp ekologicznych i drzew dziuplastych, prace w ramach ochrony lasu oraz dbanie o pochodzenie materiału sadzeniowego. Warto też wspomnieć o zakładaniu i utrzymywaniu użytków ekologicznych, pomników przyrody i stref ochronnych.

Praca na rzecz bioróżnorodności to także edukacja przyrodnicza realizowana m.in. w Arboretum Leśnym im. prof. Stefana Białoboka przy Nadleśnictwie Syców.