Lista aktualności Lista aktualności

Szkolenie dla leśników z terenu LKP

9 i 10 października pracownicy Nadleśnictwa Syców wzięli udział w szkoleniu z zakresu hodowli lasu

Dwudniowe spotkanie zorganizowane zostało przez Nadleśnictwo Antonin i objęło wszystkie jednostki wchodzące w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego. Wiele czasu poświęcono zajęciom terenowym, w których poza wskazówkami udzielanymi przez specjalistów był również czas na wymianę doświadczeń.

Fot. arch. Nadleśnictwa Antonin

Lasy Rychtalskie są jednym z dwudziestu pięciu Leśnych Kompleksów Promocyjnych. Ich tworzenie jest wynikiem wdrażania proekologicznej polityki leśnej, której celem jest m.in. trwałe zachowanie lub odtwarzanie naturalnych walorów lasu metodami racjonalnej gospodarki leśnej prowadzonej na podstawach ekologicznych. Zabiegi pielęgnacyjne takie jak czyszczenia i trzebieże służą nie tylko produkcji drewna. Doprowadzają one do stanu równowagi w ekosystemach leśnych oraz utrzymują lasy przyjazne społeczeństwu.

Fot. arch. Nadleśnictwa Antonin