Zanocuj w lesie

Obszar „Zanocuj w lesie” w Nadleśnictwie Syców

 

Nadleśnictwo Syców wyznaczyło specjalne obszary leśne o powierzchni ponad 1500 hektarów, gdzie każdy spragniony bezpośredniego kontaktu z naturą będzie mógł legalnie zanocować na poniższych zasadach.

 

Lokalizacja widoczna jest również na mapie oraz z poziomu aplikacji Mbdl (android) lub iPhone, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

 

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

  1. regulaminem korzystania z obszaru (załącznik poniżej);
  2. informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska i czy te są zaopatrywane w drewno i na jakich zasadach można z niego korzystać (miejsce wyznaczone przez nadleśnictwo do rozpalania ogniska znajduje się w oddziale 193 leśnictwa Drołtowice, rekomendujemy przyniesienie drewna ze sobą;
  3. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/, przed wyjściem do lasu sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem;
  4. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu http://www.czaswlas.pl/bezpieczenstwo-w-turystyce
  5. informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze (na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu);
  6. czasowymi wyłączeniami/zmianami przebiegu szlaków (czy obszar „Zanocuj w lesie” w Nadleśnictwie Syców zostaje czasowo zamknięty, termin obowiązywania, lokalizacja na mapie);
  7. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin (na obszar na którym odbywa się polowanie obowiązuje zakaz wstępu, wyznaczony obszar pokrywa się z obrębem Koła Łowieckie nr 37 „Cyranka” w Twardogórze (leśnictwo Bukowina) oraz Koła Łowieckiego „Jeleń” Wrocław (leśnictwo Drołtowice);
  8. informacjami w jaki sposób postępować w przypadku spotkania wilków, które mają swoją ostoję na terenie obszaru objętego programem.

Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza (załącznik poniżej) oraz przesłanie go na adres mateusz.zapart@poznan.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: Mateusz Zapart, mateusz.zapart@poznan.lasy.gov.pl , tel. 530351127

Kontakt do leśniczych: leśnictwo Drołtowice - 666 858 338, leśnictwo Bukowina - 600 890 785

Nadleśnictwo Syców przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

Nadleśnictwo Syców należy do jednego z 46, które w roku 2019 przystąpiły do pilotażu obszarów przeznaczonych do uprawiania bushcraftu i surwiwalu. W 2021 r. staliśmy się miejscem kolejnego badania pilotażowego jakim jest dopuszczenie gotowania na kuchenkach gazowych.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Borówka wraca na bagno

Borówka wraca na bagno

Borówka bagienna (Vaccinium uliginosum) występująca kiedyś powszechnie na bagnach i torfowiskach jest coraz rzadszym elementem naszej flory.

Niestety w ostatnich latach, na skutek niekorzystnego bilansu wodnego, jej populacja prawie całkowicie zanikła na terenie torfowiska. Aby zapobiec temu procesowi, w połowie listopada 2022 r., podjęliśmy próbę zwiększenia populacji tego gatunku na terenie „Bagna w Dziadowej Kłodzie”. Pracownicy Arboretum w Nadleśnictwie Syców w ciągu 2 dni posadzili około 5 tysięcy roślin na terenie boru bagiennego wchodzącego w skład użytku ekologicznego.  Sadzonki użyte do realizacji projektu zostały wyhodowane z materiału roślinnego zebranego w 2016 r. na terenie rezerwatu przyrody „Wrzosiec ” zlokalizowanego w Borach Dolnośląskich.
 

Zdjęcie przedstawia pracowników arboretum podczas sadzenia borówki bagiennej.

Realizacja projektu ma na celu zachowanie płatów siedliska boru bagiennego Vaccinio uliginosi-Pinetum z udziałem bagna zwyczajnego i borówki bagiennej. Jest to typ boru najrzadziej spotykany na Dolnym Śląsku.

 

Zdjęcie przedstawia sadzonki borówki bagiennej w produkcji w Arboretum Leśnym