Zanocuj w lesie

Obszar „Zanocuj w lesie” w Nadleśnictwie Syców

 

Nadleśnictwo Syców wyznaczyło specjalne obszary leśne o powierzchni ponad 1500 hektarów, gdzie każdy spragniony bezpośredniego kontaktu z naturą będzie mógł legalnie zanocować w lesiena poniższych zasadach.

 

Lokalizacja widoczna jest również na mapie oraz z poziomu aplikacji Mbdl (android) lub iPhone, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

 

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

 1. regulaminem korzystania z obszaru (załącznik poniżej)
 2. informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska i czy te są zaopatrywane w drewno i na jakich zasadach można z niego korzystać. Jeśli nie, należy drewno przynieść ze sobą
  1. Miejsce wyznaczone przez nadleśnictwo do rozpalania ogniska znajduje się w oddziale 193 Leśnictwo Drołtowice. Rekomendujemy przyniesienie drewna ze sobą.
 3. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/ Przed wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem
 4. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu http://www.czaswlas.pl/bezpieczenstwo-w-turystyce
 5. z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu
 6. z czasowymi wyłączeniami/zmianami przebiegu szlaków
  1. czy obszar „Zanocuj w lesie” w Nadleśnictwie Syców zostaje czasowo zamknięty. Termin obowiązywania, lokalizacja na mapie.
 7. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! 
  1. wyznaczony obszar pokrywa się z obrębem Koła Łowieckie nr 37 „Cyranka” w Twardogórze (Leśnictwo Bukowina) oraz Koła Łowieckiego „Jeleń” Wrocław (Leśnictwo Drołtowice)
 8. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa.Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza (załącznik poniżej) oraz przesłanie go na adres hanna.kutarba@poznan.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: Mateusz Zapart, mateusz.zapart@poznan.lasy.gov.pl , tel. 530351127

Kontakt do leśniczych: Leśnictwo Drołtowice - 666 858 338, Leśnictwo Bukowina - 600 890 785

Nadleśnictwo Syców przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

Nadleśnictwo Syców należy do jednego z 46, które w roku 2019 przystąpiły do pilotażu obszarów przeznaczonych do uprawiania bushcraftu i surwiwalu. W 2021 r. staliśmy się miejscem kolejnego badania pilotażowego jakim jest dopuszczenie gotowania na kuchenkach gazowych.


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Hodowla lasu

Hodowla lasu

Hodowla lasu to istotny element gospodarki wielofunkcyjnej prowadzonej przez Lasy Państwowe. Jej istotną częścią jest program nasiennictwa i selekcji. Dzięki planowanym działaniom, opartym o wcześniejsze badania naukowe, młode pokolenie lasu uzyskuje się ze specjalnie wyselekcjonowanych drzewostanów. Dużą rolę podczas selekcji odgrywa pierwotne pochodzenie drzew. Tylko ekotypy dostosowane do miejscowych warunków siedliskowych i klimatycznych mogą być rozpowszechniane. W ten sposób leśnicy naprawiają błędy przodków, którzy wraz z nastaniem rewolucji przemysłowej, nieświadomi konsekwencji, rozpoczęli import nasion z innych rejonów Europy.

Gospodarczy Drzewostan Nasienny dębu. Fot. M. Zapart

Na terenie Nadleśnictwa Syców znajduje się wyjątkowa liczba 105 drzew matecznych o najlepszych cechach. Drzewostany nasienne zajmują powierzchnię 599,16 ha. Na szkółkę leśną trafiają także nasiona ze specjalnych plantacji. Młode drzewka wyrastają w odpowiednio przygotowanych kwaterach, dostosowanych do potrzeb poszczególnych gatunków. Są one pielęgnowane do osiągnięcia optymalnego wieku a następnie wysadzane na docelowych powierzchniach. Nadleśnictwo Syców każdego roku odnawia setki hektarów lasu, po to by zachować ich trwałość. Dodatkowo zalesiane są nowe grunty co sprawia, że lasów z każdym rokiem przybywa.

Odnowienie naturalne sosny rychtalskiej (samosiew). Fot. M. Zapart

Naprawianie błędów przeszłości to nie tylko selekcja materiału rozmnożeniowego. Wiele dzisiejszych lasów zostało posadzonych na niewłaściwym siedlisku. Szczególnie widać to na przykładzie przedwojennych, litych sośnin rosnących na miejscu bogatych przyrodniczo lasów mieszanych. Zadaniem leśników jest dzisiaj tak zwana przebudowa tych drzewostanów. Polega ona na wprowadzaniu gatunków właściwych dla danego siedliska i przywracaniu lasów o strukturach zbliżonych do naturalnych.

Odnowienie olszy szarej - gatunku właściwego dla siedlisk wilgotnych i bagiennych. Fot. M. Zapart