Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Rychtalskie

Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Rychtalskie" został utworzony 1 lipca 1996 roku. Położony jest w południowej części Wielkopolski i rozciąga się pomiędzy Ostrowem Wielkopolskim, Kluczborkiem, Oleśnicą i Wieruszowem.

Polskie lasy

Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Zajmują one 29,2 proc. terytorium kraju, rosną na obszarze 9,1 mln ha. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

PGL Lasy Państwowe

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe to największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami należącymi do Skarbu Państwa, obchodząca w tym roku 90-lecie istnienia.

Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Lasy nadleśnictwa

Lasy nadleśnictwa

Nadleśnictwo Syców będące jednostką Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu obejmuje swym zasięgiem tereny pogranicza Wielkopolski, Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Pod opieką miejscowych leśników znajduje się ponad 21 tysięcy hektarów lasów o zróżnicowanym charakterze. Przeważająca większość siedlisk to siedliska żyzne i średnio żyzne, zajmowane przez bory i lasy mieszane, w których głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna pospolita. Ekotyp sosen rosnących na terenie nadleśnictwa - sosna rychtalska - uważany jest przez naukowców i leśników za jeden z najbardziej wartościowych w kraju.

Las dębowy w leśnictwie Międzybórz. Fot. M. Zapart

Bogactwo tutejszych lasów ma swoje odzwierciedlenie w formach ochrony przyrody.  W Nadleśnictwie Syców utworzono dwa rezerwaty przyrody i trzy użytki ekologiczne. Teren znajduje się również w zasięgu Obszaru Chronionego Krajobrazu "Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska". Około 15% drzewostanów ma status glebo- i wodochronnych.

W 1996 roku Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych, doceniając wyjątkowość miejscowych lasów, powołała Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Rychtalskie. Działalność LKP ma na celu prowadzenie nowoczesnej, proekologicznej gospodarki leśnej opartej na badaniach naukowych a także szerokie udostępnianie lasów społeczeństwu połączone z edukacją.