Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Hodowla lasu

Hodowla lasu

Hodowla lasu to istotny element gospodarki wielofunkcyjnej prowadzonej przez Lasy Państwowe. Jej istotną częścią jest program nasiennictwa i selekcji. Dzięki planowanym działaniom, opartym o wcześniejsze badania naukowe, młode pokolenie lasu uzyskuje się ze specjalnie wyselekcjonowanych drzewostanów. Dużą rolę podczas selekcji odgrywa pierwotne pochodzenie drzew. Tylko ekotypy dostosowane do miejscowych warunków siedliskowych i klimatycznych mogą być rozpowszechniane. W ten sposób leśnicy naprawiają błędy przodków, którzy wraz z nastaniem rewolucji przemysłowej, nieświadomi konsekwencji, rozpoczęli import nasion z innych rejonów Europy.

Gospodarczy Drzewostan Nasienny dębu. Fot. M. Zapart

Na terenie Nadleśnictwa Syców znajduje się wyjątkowa liczba 105 drzew matecznych o najlepszych cechach. Drzewostany nasienne zajmują powierzchnię 599,16 ha. Na szkółkę leśną trafiają także nasiona ze specjalnych plantacji. Młode drzewka wyrastają w odpowiednio przygotowanych kwaterach, dostosowanych do potrzeb poszczególnych gatunków. Są one pielęgnowane do osiągnięcia optymalnego wieku a następnie wysadzane na docelowych powierzchniach. Nadleśnictwo Syców każdego roku odnawia setki hektarów lasu, po to by zachować ich trwałość. Dodatkowo zalesiane są nowe grunty co sprawia, że lasów z każdym rokiem przybywa.

Odnowienie naturalne sosny rychtalskiej (samosiew). Fot. M. Zapart

Naprawianie błędów przeszłości to nie tylko selekcja materiału rozmnożeniowego. Wiele dzisiejszych lasów zostało posadzonych na niewłaściwym siedlisku. Szczególnie widać to na przykładzie przedwojennych, litych sośnin rosnących na miejscu bogatych przyrodniczo lasów mieszanych. Zadaniem leśników jest dzisiaj tak zwana przebudowa tych drzewostanów. Polega ona na wprowadzaniu gatunków właściwych dla danego siedliska i przywracaniu lasów o strukturach zbliżonych do naturalnych.

Odnowienie olszy szarej - gatunku właściwego dla siedlisk wilgotnych i bagiennych. Fot. M. Zapart