Lista aktualności Lista aktualności

Mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych

Nadleśnictwo Syców w ramach realizacji projektu  "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizuje natępujących 5 zadań:

 1. Odbudowa zbiornika retencyjnego wraz z urządzeniami związanymi z jego funkcjonowaniem na terenie leśnictwa Dobra
 2. Odbudowa zbiornika retencyjnego wraz z urządzeniami związanymi z jego funkcjonowaniem na terenie leśnictwa Sadogóra
 3. Odbudowa zbiornika retencyjnego wraz z urządzeniami związanymi z jego funkcjonowaniem na terenie leśnictwa Komorów (obecnie Leśnictwo Widawa)  100 f
 4. Odbudowa zbiornika retencyjnego wraz z urządzeniami związanymi z jego funkcjonowaniem na terenie leśnictwa Komorów (obecnie Leśnictwo Widawa)  112 f
 5. Odbudowa zbiornika retencyjnego wraz z urządzeniami związanymi z jego funkcjonowaniem na terenie leśnictwa Komorów (obecnie Leśnictwo Widawa)  112 i

Na dzień dzisiejszy zostały zakończone 4 zadania w leśnictwach Dobra, Sadogóra, Widawa – 2 zbiorniki. Planowany termin zakończenia ostatniego zbiornika w leśnictwie Widawa to 30.09.2021 r.

Realizowane inwestycje zakładają kompleksowe zagospodarowanie terenu pod kątem adaptacji obiektów małej retencji celem pełnienia funkcji retencyjnych
i przeciwpowodziowych.

Prace polegały na:

 • rozbiórce istniejących przepustów, mnichów,
 • usunięciu zbędnej roślinności,
 • zdjęciu warstwy humusu,
 • odmuleniu dna i ukształtowaniu czaszy zbiorników,
 • wyprofilowaniu i ukształtowaniu skarp zbiorników,
 • wykonaniu przegłębień,
 • wykonaniu wysp,
 • wykonaniu zejść dla zwierząt ubezpieczonych narzutem kamiennym,
 • wykonaniu nowych przepustów, urządzeń piętrzących, brudu,
 • wykonaniu dróg na skarpach czołowych,
 • odmuleniu dopływów i odpływów do zbiorników,
 • zagospodarowaniu terenu wokół zbiorników.

 

Całkowity koszt realizacji wykonania robót budowlanych to ok 800 tys. złotych netto.

Kwota dofinansowania - 85% kosztów kwalifikowanych.

 

Wychodząc naprzeciw niepożądanym skutkom przyspieszonego spływu wód powierzchniowych mamy nadzieję, że powyższe działania przyniosą korzyści w postaci zwiększenia zasobności w wodę siedlisk leśnych, a także odtworzenia ekosystemów wodno-błotnych.